Kik vagyunk?

 

 

Mi az hogy biztosítás, és mi ebben az AGENTA szerepe?

 

Az 1959. évi IV. törvény 536. §-a értelmében a biztosítás fogalma:

 

"Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát."

 

Az AGENTA-Consulting Biztosításközvetítő Kft. a PSZÁF határozata alapján többes ügynöki státuszban végzi tevékenységét a közvetítői piacon.

 

A többes ügynök előkészíti a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a szerződés megkötésén túl a biztosító ez irányú meghatalmazása esetén a biztosítási díj átvételére, valamint a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre.

A többes ügynök a több biztosító megbízásából eljáró, egymással versenyző termékeket is közvetítő független biztosításközvetítő. A többes ügynök alkuszi tevékenységet nem végezhet. (www.pszaf.hu)